Orchid-Cruises

HOT COMBO 3N2Đ Du Thuyền Hạ Long- Khách Sạn Hạ Long 2023

HOT COMBO 3N2Đ Du Thuyền Hạ Long- Khách Sạn Hạ Long 2022

COMBO 3N2Đ (1 Đêm Du Thuyền 5 Sao Dynasty Cruise Hạ Long  + 1 Đêm Khách Sạn 3,4,5 Sao Hạ Long) 

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 3* Giá chỉ từ 2850k/khách

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 4* Giá chỉ từ 3050k/khách

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 5* Giá chỉ từ 3250k/khách
Tour khởi hành hàng ngày & Theo yêu cầu
——————

❗️❗️❗️Điểm nổi bật của Combo 3 Ngày 2 Đêm Khám Phá Vịnh Hạ Long:
Thăm và Khám phá vịnh Hạ Long
Ngủ 01 đêm…

HOT COMBO 3N2Đ Du Thuyền Hạ Long- Khách Sạn Hạ Long 2022

HOT COMBO 3N2Đ Du Thuyền Hạ Long- Khách Sạn Hạ Long 2022

COMBO 3N2Đ (1 Đêm Du Thuyền 5 Sao Dynasty Cruise Hạ Long  + 1 Đêm Khách Sạn 3,4,5 Sao Hạ Long) 

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 3* Giá chỉ từ 2850k/khách

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 4* Giá chỉ từ 3050k/khách

     Combo Du Thuyền Dynasty Cruise 5* + Khách Sạn 5* Giá chỉ từ 3250k/khách
Tour khởi hành hàng ngày & Theo yêu cầu
——————

❗️❗️❗️Điểm nổi bật của Combo 3 Ngày 2 Đêm Khám Phá Vịnh Hạ Long:
Thăm và Khám phá vịnh Hạ Long
Ngủ 01 đêm…