Thông tin chung về Du Thuyền Âu Cơ 5 sao sang trọng

1. Thông tin chung về du thuyền Âu cơ

Du thuyền Âu Cơ được xây dựng theo đúng tiêu chí của nền du lịch bền vững, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường xung quanh. Sẵn sàng hỗ trợ cho việc bảo tồn sự trong sạch của vịnh Bắc Bộ cho thế hệ tương lai. Đây là tôn chỉ hoạt động và cũng là cam kết của du thuyền Âu Cơ.

Thông số kỹ thuật du thuyền Âu Cơ:

  • Số…