Khuyến mại Tết 2023
5/5 - (1 vote)

Giá Tour DU Thuyền Hạ Long-Lan Hạ Khuyến Mại Tết Dương Lịch 2023

Smile Travel- Cập nhật quỹ GIÁNG SINH, TẾT DƯƠNG và cuối tuần tháng 11-12 và tháng 1/2023
?DU THUYỀN NGỦ ĐÊM?
? Ambassador  Cruise (1/2 tôm hùm)
? 12/11- 1 deluxe 3100k/ng, 1 PRemium 3250k
? 24/12- 5 premium 3250k/ người (phụ thu 1tr/người gala diner)
? 31/12- 4 deluxe 3100 + 1 premium (3100k+3250k) ( phụ thu 1tr/người gala dinner)
? 01/01- 3 deluxe 3200k/người – 2 Premium 3400k
? Paradise Elegend Cruise
? 24/12 – 6 Deluxe giá 3300k (phụ thu 1tr gala dinner)
? 31/12- 3 deluxe giá 3300k (phụ thu 1tr Gala Dinner)
? 01/01 – 5 exe tầng 2- 3200k/ người
? Scaret Pearl Cruise
? 24/12- 8 Silver 3300k/ người phụ thu 850
? 31/12- 8 Silver 3300k/ người phụ thu 850
? Stellar Of the sea
? 24/12- 3 senior giá 4700k/người
? 31/12- 3 senior giá 4700k/người
? Elit of the sea
? 31/12- 2 senior Premium 6100k/ người
? Indochina Cruise
? 26/11 – 5 jun 2790k, 2 suite 4190k

??Poromotion Du thuyền Hạ Long 5 sao ??

?DU THUYỀN NGỦ ĐÊM VOUCHER MUA TRƯỚC DÙNG SAU?
? Ambassador ( 1/2 Tôm hùm ): 2.850k/ người
? Scarlet Pearl: 2.700k/ người
?Paradise: 2.850k/ người
? Stellar of the sea: 3.450k/ người
? Capella: 3.425k/ người
? Indochina 2.675k/người
? Voucher Elit of the Sea 4500k/người
Và các charter, du thuyền 5 sao khác với chính sách giá tốt nhất.
?DU THUYỀN THĂM VỊNH TRONG NGÀY?
? ?????????? ????? 1.100k/ người
? ??? ??????? ?? 1.000k/ người
? ??? ??????? ??: 1.350k/ người
? ?????: 1.100k/ người
? ??????? ?????: 1.100k/ người
? ???? ?????: 1.485k/ người
? Arcady 950k/ người
? ?????????: 1.450k/ người

Tận hưởng buổi đêm trên vịnh

Tận hưởng buổi đêm trên vịnh Hạ Long.